September 2019 tilbyder vi Cool Kids forløb til familier med børn i alderen 11-12 år.

Så har du et barn, der ofte bliver overvældet af nervøsitet, bekymring eller angst, er du velkommen til at kontakte os.

Cool-Kids forløbet består af 6 sessioner, hvor dit barn sammen med andre jævnaldrende børn mødes med Psykolog Bente Scharmanski og Kognitiv behandler Mia Alfred Andersen.

Praktisk:

Torsdag 12. september

Torsdag 26. septemeber

Torsdag 10. oktober

Torsdag 24. oktober

Torsdag  7. november

Torsdag 21. november

Alle dage kl. 16.00-17.30 på Smallegade 43A, 2000 Frederiksberg

Priser:

Individuel visitationssamtale: 975,00 kr.

Cool-Kids forløbet 6 gange á 1 1/2 time: 4.500,00 kr.

Individuel opfølgningssamtale: 975,00 kr.

Materiale/Cool-Kids manual 150,00 kr

Materiale/Forældre manual 150,00 kr.

Cool Kids er et manualbaseret angsthåndteringsprogram, som bygger på kognitiv adfærdsterapi, til børn og unge med angst. Det er dokumenteret virksomt og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene symptomfri. De børn vi har i vores Cool Kids-forløb,  oplever ofte at blive overvældet af nervøsitet, bekymring eller angst.

Der er stort behov for øget viden om og opmærksomhed på ængstelig og symptomer på angst hos børn og unge. Angst er den mest udbredte psykiske sårbarhed hos børn og unge og har konsekvens for både trivsel, læring og udvikling.

Det vurderes, at 180.000 danske børn lider af angst, hvilket svarer til, at der sidder 1-2 børn med angst i hver klasse. Angstsymptomerne starter som oftest i barnealderen, men ubehandlet angst hos børn kan få følger helt ind i voksenlivet. Angst kan medføre problemer med at gennemføre en uddannelse og kan i mange tilfælde udvikle sig til mere kroniske tilstande med angst, depression og selvdestruktiv adfærd i voksenlivet.

Mikael Thastum, Phd, Professor har taget Cool Kids Anxiety Program med til Danmark fra Macquarie UniversityAustralien.  Via forskningsmidler fra bl.a. Tryg Fonden er Cool Kids Anxiety Program oversat, afprøvet og dokumenteret i Danmark.

Med vores uddannelse og erfaring kan vi opdage, forstå og hjælpe børn & unge med angst.

Vi kan tilrettelægge et forløb, så det passer ind i Jeres familieliv. I foråret 2019 tilbyder vi ikke gruppeforløb, men vi kan altid tilbyde individuelle samtaler og forløb.

Ring eller skriv til os, hvis du er forælder, skolelærer eller anden voksen omkring et barn eller unge der mistrives og har symptomer på angst, stress eller tristhed.

Kontakt Mia på telefon

61 68 90 97

for mere information