Om mental styrke

Jeg betragter mental styrke, som den modstandskraft og problemløsningevne vi mennesker benytter, når vi møder tilstande eller episoder i vores liv som vi har svært ved at håndtere.

Ingen mennesker gennemgår et liv uden perioder med mistrivsel, tab eller sorg , og jeg ser mental styrke som en form for et “positivt selvforsvar “ som vi bruger når vi møder modgang.

Jeg har I mange år været optaget af at tale med mennesker og støtte til at den enkelte oparbejder og/eller genvinder den styrke, der gør at han/hun oplever et liv med lyst, tro og mod på nu’et og fremtiden.

Opmærksomhed

Træner evnen til at identificere, acceptere og forholde sig til de signaler og behov, som kommer inde fra. Desuden trænes evnen til at være nærværende samt dæmpe trangen til impulsiv adfærd.

Relationer

Træner evnen til at oparbejde og bevare gode relationer samt håndtere problemer i relationer. Temaet fokuserer i høj grad på hvordan vi med assertionstræning, kan udvikle evne til at udtrykke os åbent, ærligt og direkte på en måde så vi bevarer respekten for andre og for os selv.

Følelsesregulering

Træner evnen til at identificere og regulere positive og negative følelser og ikke at lade sig styre af stress, tristhed, angst, skam og skyld. Den enkelte opnår indsigt og forståelse af egne grundantagelser, leveregler og automatiske tanker og reaktioner.

Udholdenhed/ Krisehåndtering

Træner evnen til at identificere og udholde vanskeligheder, følelser, tanker, uro og ydre kriser uden at forværre situationen eller undvige disse følelser ved at blive selvdestruktiv. I dette tema arbejder vi desuden med at bryde usunde vaner, hvor sikkerhedsadfærden er blevet at undvige de ting der er svært eller besværligt.