Skip to main content

Unge søger i høj grad ind på ungdomsuddannelser, men få vælger en erhvervsuddannelse. De seneste mange måneder, har jeg deltaget i Gentofte Kommunes opgaveudvalg, og den 30. maj skal vi op og præsentere vores endelige anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Det overordnede spørgsmål har været “Hvad der skal til for at unge kan træffe et oplyst og selvstændigt uddannelsesvalg?”

Vi er i opgaveudvalget blevet enige om de vigtigste anbefalinger til, hvordan unge mennesker kan vejledes om uddannelse på en måde, så de får et oplyst grundlag for at træffe et selvstændigt valg.

Derudover kommer vi med ideer til, hvordan Gentofte Kommunes målsætning om, at 5 pct. af en ungdomsårgang søger erhvervsuddannelse, kan nås.

Jeg har naturligvis anbefalet at vi i langt højere grad giver styrkebaseret uddannelsesvejledning og her er det oplagt at tage udgangspunkt i de 24 karakterstyrker.

Jeg var med i opgaveudvalget som forældrerepræsentant og hvis min søn skulle have haft uddannelsesvejledning af mig, havde han virkelig været dårligt stillet. En af vores anbefalinger er derfor også at forældre generet involveres og engageres i langt højere og bedre grad. En stor og vigtig del af uddannelsesvejledningen foregår nemlig uformelt i hjemmet. Ofte præger vi forældre vores børns forståelse og valg af uddannelse – enten direkte eller indirekte.

I opgaveudvalget kommer vi derfor også med anbefalinger til, hvordan forældre kan inddrages som supplement til eksisterende vejledningsaktiviteter.

Hvis du har lyst til at vide mere om de 24 karakterstyrker og evt tage en gratis test og på den måde se din egen styrkeprofil, kan du hoppe ind på dette link: VIA Character Strengths Survey Lær dine største styrker at kende.

Lad os alle vender blikket lidt mindre på karakterer og mere på de unges styrker!

Kh Mia

T: 61689097

M: mia@mentalstyrke.nu

 

Leave a Reply