Anger Management

Anger management er en kognitiv metode der henvender sig til børn, unge og voksne der har brug for at lære at håndterer deres vrede og aggression. Denne udgave af Anger management er udviklet i USA i 1986 af Eva Findler.  Anger Management er inspireret af den russiske psykolog Alexander Luria. Luria har igennem forskellige eksperimenter vist (Luria, 1961), hvordan børn og unge kan lære at styrke deres sprog ved at lytte og gentage voksnes fortællinger. Little & Kendall, 1979) beskrev at børn kunne udvikle denne evne, fra de voksnes sproglige fortælling.

Anger Management består af flg udviklingstrin

 • Træner modellerer en færdighed og sætter sprog på sin færdighed
 • Barnet udfører samme færdighed og sætter ord sin færdighed. Barnet selvkonstruerer sproget ved at sætte ord og tanker på sin færdighed.
 • Træner modellerer færdigheden og hvisker færdigheden, sætter ord og tanker på færdigheden
 • Barnet udfører samme færdighed og sætter ord og tanker på færdigheden. Barnet selvkonstruerer sit eget sprog ved at sætte ord på sine tanker og fortælle deres tanke højt
 • Træner modellerer færdigheden og sætter ord på færdigheden mens træneren sætter sprog og tanker på færdigheden.
 • Barnet gentager modelleringen af samme færdighed på samme måde, og sætter ord og tanker på færdigheden. Når barnet sætter ord på sin færdighed og siger sine tanker højt, selvkonstruere og udvikler barnet sit sprog.

Formålet med Anger Management færdighedstræning er at opnå en større forståelse for de hvordan du kan forebygge  voldelige handlinger, aggression, og lære nye strategier til at håndtere  konflikter.

Målgruppen for deltagere er ofte personer som:

 • Udviser et mønster af vrede og aggressiv adfærd
 • Har været voldelig, deltaget i røveri, narko eller afpresning
 • Kommer ofte med trusler og reagerer med modstand
 • Har diagnoser eller adfærdsforstyrrelser
 • Er omsorgssvigtet og udsat for misbrug
 • Har en risiko for at begå kriminalitet og radikalisering

AM metoden indeholder emner som

• At skabe forandringer – orientering mod forandringsprocessen
• Bevidsthed om vold – afdækning af risikofaktorer
• Håndtering af vrede, stress og andre følelser
• Problemløsning
• Tænkning som understøtter eller forhindrer vold
• At arbejde frem mod mål
• Kommunikation og konfliktløsning
• Forebyggelse af vold: Udvikle en personlig plan mod vold.

Kontakt Mia på telefon

61 68 90 97

for mere information