Skip to main content

Som forælder kender du det sikkert fra dig selv, hvis du er lidt presset. “Katastrofetankerne” trænger sig på. De såkaldte “Åh Nej, hvad nu hvis…..” tanker. Det er her hvor vores hjerne får en slags tunnelsyn, og kigger efter “det værste der kan ske”.

Når vores børn begynder at undgå, det der ikke er rart, skal vi være vågne. Barnets hjerne kan nemlig godt have tendens til at drille og skabe katastrofetanker, som vi i børnehøjde kalder “drilletanker”.

Vi vil alle gerne føle os trygge og sikre. Og når vi mærker uro eller spotter at der er “fare på færde”, vil vi finde den adfærd der kan bringe os i sikkerhed. Det kalder vi sikkerhedsadfærd. Problemet opstår, når vi eller vores børn begynder at få sikkerhedsadfærd -eller i værste fald undvigeadfærd – når der IKKE er fare på færde.

Mange børn har de seneste 2 år kigget op på os voksne, for at fornemme og forstå, hvad der er farligt og ikke farligt. Pandemien har gjort at vi først skulle vænne os til at være meget isoleret og at kontakten til omverdenen primært har foregået digitalt. Vi voksne som for længst er færdigudviklet rent kognitivt, kan måske nemt omstille os til, at vi nu skal til at samles igen, være sociale med mange i længere tid ad gangen. Nogle fejrer det ligefrem.

Mange af de børn og unge jeg møder, har det ikke nær sådan. Nogle har vænnet sig så meget til at være mest muligt isoleret, og skal nu finde energi, kræfter og gå-på-mod til at vende tilbage til de mange stimuli, som det er at være tilbage til i f.eks. Folkeskolen eller på Ungdomsuddannelsen.

Lad os møde hinanden med stor rummelighed og nysgerrighed. Altid. Men særligt nu i en tid, hvor mange skal “genoptræne” de sociale færdigheder. Mit bedste råd til dem der hurtigt får det sociale batteri brugt op. Meld åbent, ærligt og direkte ud til dine omgivelser. Giv dig selv og dit barn, en “bagkant” så I undgår at få brugt al energien.

Hvis du som forælder kunne tænke dig noget sparring, omkring hvordan du og dit barn, kan vende godt, trygt og sikkert tilbage, så tilbyder jeg telefoniske rådgivningssamtaler på 30 minutter til 300 kr.

Kærlig hilsen

Mia

Leave a Reply