Skip to main content

Ny britisk undersøgelse viser, at livskvaliteten hos 6-16-årige børn med en ADHD diagnose er lavere end hos børn med fx diabetes.

Personer diagnosticeret med type 1 diabetes (insulinkrævende sukkersyge) skal stikke sig med insulin flere gange om dagen og er underlagt skrappe livsstilsrestriktioner. Alligevel har børn med denne sygdom en bedre livskvalitet end børn diagnosticeret med adfærdsforstyrrelsen ADHD. Det viser en undersøgelse foretaget i Skotland blandt en gruppe børn med de to diagnoser og børn, der ikke var diagnosticeret med en fysisk eller psykisk sygdom.

Børnene og deres forældre fik validerede spørgeskemaer om barnets livskvalitet, som de udfyldte hver for sig. Samtidig blev baggrundsoplysninger om bl.a. børnenes sociale baggrund og behandling indsamlet.

Analysen viste, at livskvaliteten var lavere hos børn med ADHD end hos børn med diabetes og børn uden diagnoser. Der var god overensstemmelse mellem den livskvalitet, som børnene selv rapporterede og deres livskvalitet bedømt af forældrene.

JO SVÆRERE SYMPTOMER, JO DÅRLIGERE LIVSKVALITET

Undersøgelsen viste også, at alle aspekter af livskvalitet var dårligere hos de børn med ADHD som havde mange symptomer på sygdommen, sammenlignet med de børn, der havde færre symptomer på ADHD. Forskerne bag undersøgelsen peger på, at bedre behandling (der må formodes at nedsætte sværhedsgraden af symptomer) vil øge børnenes livskvalitet. Dette bør få behandlerne til at stræbe efter den bedst mulige behandling af børnene – og ikke udelukkende se på, at der sker en bedring af børnenes symptomer.

Kilde: Coghill D & Hodgkins P:”Health-related quality of life of children with attention-deficit/hyperactivity disorder versus children with diabetes and healthy controls”. Eur Child Adolesc Psychiatry 2016; 25:261-274.

Leave a Reply