Angsthåndtering

Kognitiv terapi er en veldokumenteret, videnskabeligt baseret og effektiv behandlingsform. Via samtalerne lærer barnet konkrete strategier, som gør det nemmere at overvinde og håndtere nervøsitet, bekymringer og angst. 

I samtalerne tager jeg udgangspunkt i metoden “Cool Kids”, som er en metode der bygger på kognitiv adfærdsterapi. Barnet får redskaber til at tackle de områder af hverdagen, som deres nervøsitet, bekymringer eller angst spænder ben for, og de øver sig i at gennemføre de svære situationer.

I forløbet tilegner forældre og barn sig viden om angst og om barnets udfordringer, samtidig med at de lærer fx at udvikle en trinvis plan for, hvordan de kan håndtere barnets angst i konkrete situationer via forskellige redskaber. Forløbet tager udgangspunkt i en manual med fastlagte temaer for hvert møde

Da mange børnefamilier har en hverdag med mange aktiviteter, er jeg begyndt at tilbyde samtaler i weekenderne. Samtalerne foregår i NOR: nordic health house, Hejrevej 30, 3. sal, 2400 København NV https://nor.house/

Har du en søn eller en datter, der er overvældet er nervøsitet, bekymringer eller angst, er du meget velkommen til at ringe til mig. Det er helt uforpligtende, og formålet med vores telefonsamtale er alene at afklare, om jeg kan være den rette behandler for dit barn.

Kontakt Mia på telefon

61 68 90 97

for mere information