Skip to main content

Mennesker med Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har ofte – men ikke altid – vanskeligheder ved eksekutive funktioner, det vil sige, problemer med at skabe overblik og struktur samt vanskeligheder med planlægning af aktiviteter.

Arbejdshukommelsen er hos de fleste forringet og for mange gælder, at de har en dårlig tidsfornemmelse. Dette gør det svært at planlægge dagligdags aktiviteter.

For børn og unge medfører det ofte store indlæringsvanskeligheder og sociale problemer. For unge og voksne betyder det problemer med at holde fast i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Som mentor for unge på kontanthjælp oplever jeg i den grad og al for ofte, at de eksekutive funktioner er sat ud af spil – af den årsag at de ikke bliver trænet og understøttet af nogle omgivelser, der skaber forudsigelighed og struktur.

ADHD eller ej. Jeg tror vi alle har skulle bruge vores viljestyrke og selvdisciplin ekstra meget, i en tid hvor vi som flokdyr er blevet mere isoleret med os selv.

 

 

Leave a Reply