Skip to main content

Når vi møder børn der har angst for at falde i søvn alene eller at overnatte ude hos andre, tager vi udgangspunkt i angstformlen.

Sandsynlighed x Farlighed

Mestringsevne x Hjælp fra andre

I Cool Kids forløbet lærer barnet således at få et mere realistiske tanker og overbevisninger omkring sandsynligheden for at “det farlige” som han/hun frygter vil ske. Derudover lærer barnet de mestringsstrategier han/hun kan bruge, hvis “det farlige skulle ske”. Altså strategier til at kunne overkomme og håndtere bekymringerne og angsten. Desuden lærer barnet hvordan han/hun kan bede forældrene om denne støtte der konstruktivt og hjælpsomt kan hjælpe barnet til at vinde over angsten.

Mange af de børn, der har svært ved at falde i søvn alene, bliver desværre over tid “angste for angsten” hvis ikke de får den rette støtte. Dette vil sige, at de måske har prøvet at være i en sovesituation, der har været så ubehagelig at angsten har overvældet dem. Mange har også oplevet fysiske symptomer som ondt i maven, kvalme eller opkast.

Hvis vi som forældre ikke har haft gode hjælpsomme strategier til at kunne hjælpe barnet konstruktivt i sådanne situationer, kan vi uden at ville det, være med til at forstærke barnets angst.

Nogle kan måske genkende “fælden” hvor man som forælder får sagt: “der er jo ikke noget at være bange for” eller “det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du er 8 år og ikke kan finde ud af at falde i søvn alene”.

Sådanne reaktioner hos forældre er helt naturlige, og handler mere om magtesløshed, end at man ikke vil hjælpe sit barn. Også her bruger jeg tit mit mantra: “Forældre vil altid gøre det bedste for deres barn, men rigtig ofte ved vi ikke hvad det bedste er”.

Hvis forældre ikke får hjulpet barnet konstruktivt og godt igennem den periode af barnets liv, hvor barnet oplever det angstprovokerende at falde i søvn alene, kan barnet desværre få forstærket angsten hos sig selv. Barnet føler sig forkert, idet forældrene ikke anerkender følelsen hos barnet og føler sig alene om problemet. Det går naturligvis ikke.

Derfor er samarbejdet med forældrene fuldstændig essentielt, når vi skal hjælp børn ud af bekymringer, nervøsitet eller angst.

I Cool Kids-forløbet vi netop har afsluttet med fire 8-årige børn og deres forældre, kunne forældrene fortælle, at deres børn har udviklet sig rigtig meget på kort tid samt at de også selv som voksne, har lært meget af at bruge strategierne i forhold til egne bekymringer. En mor kunne desværre fortælle, at hun netop har måtte sygemelde sig med stress fra sit arbejde. Her var datterens respons klar: “Jamen så skal du jo i Cool Kids mor!”

Vores overbevisning er klar. Angst, stress og tristhed hænger rigtig meget sammen, og forældre, har det sjældent bedre end deres børn. Og omvendt. Så hvis én i familien mistrives, er vores anbefaling at man tager det seriøst og søger råd, vejledning og evt. behandling. Både for egen og hele familiens skyld.

 

Leave a Reply