Skip to main content

De forældre der har et barn anbragt udenfor hjemme, har ret til en støtteperson i henhold til Servicelovens § 54. Selvom kommunerne har pligt til at tilbyde forældrene en støtteperson, når de anbringer et barn udenfor hjemmet, sker det i under halvdelen af anbringelserne.

Institut for Menneskerettigheder publicerede i januar 2019 en undersøgelse af området, som for mig som socialrådgiver og §54-støtteperson er nedslående læsning.

Kommunerne prioriterer inddragelse af forældrene for lavt, når et barn anbringes uden for hjemmet.

Én af støttepersonerne i undersøgelsen siger:

”Jeg oplever ofte, at forældrene bliver sat lidt ud på er sidespor efter anbringelse. De oplever ofte, at de ikke bliver hørt, og at deres behov ikke imødekommes og respekteres.”

Ifølge Anette Faye Jacobsen, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og forfatter til undersøgelsen, er der behov for større fokus på inddragelse af forældrene.

”Vi ved, hvor vigtige familierelationer er for et barns udvikling, også selv om der er tale om problematiske relationer. Omvendt kan et dårligt forhold mellem forældre, myndigheder og anbringelsessted være en belastende stressfaktor for barnet. Derfor er det vigtigt, at der kommer større fokus på at sikre forældrenes inddragelse,” siger Anette Faye Jacobsen.

Hvis du er forældre til et anbragt barn eller fagperson på området der ønsker at vide mere om hvordan vi støttepersoner arbejder er du velkommen til at tage kontakt. Vi kommer meget gerne ud og fortæller om vores arbejde.

Jeg er medlem af Foreningen af Professionelle Støttepersoner. På foreningens hjemmesiden kan man læse mere om tilbuddet og om os der tilbyder støtte til forældre med anbragte børn. En støtteperson er gratis for forældrene.

Link til hjemmesiden: http://www.psforeningen.dk/Om-PS-Foreningen.html

Link til undersøgelsen: https://menneskeret.dk/nyheder/foraeldre-anbragte-boern-inddrages-lidt

 

 

 

Leave a Reply