Skip to main content

Vi samarbejder med flere Jobcentre som har unge under 30 år, der kan profitere af at have en forløbsmentor, i deres vej nærmere uddannelse og arbejde.

Jobcenter København og Center for Kompetence & Brobygning (CKB) tilbyder således deres unge under 30 år en ekstern mentor fra Mentalstyrke udfra en konkret og individuel vurdering.

Tilbuddet er et tilbud til unge, som har brug for ekstra støtte omkring igangværende forløb på CKB, eller i overgangen til opstart i uddannelse.

Hvem er i målgruppen?

Tilbuddet kan gives til to unge målgrupper:

  1. Unge, der har behov for ekstra støtte til fastholdelse af aktiviteter på ckb, der kan bringe den unge tættere på job eller uddannelse. Som mentorer kan vi medvirke til, at den unge får bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen og kan fx yde støtte til eksterne aktiviteter, fx:

At følge den unge til lægebesøg

Samtaler i rådgivningscenter eller anden behandling

Træne færdigheder og robusthed til f.eks at bruge af offentlig transport

  1. Unge, der har behov for ekstra støtte i forbindelse med start på uddannelse. Her kan vi mentorer medvirke til, at den unge får bragt stabilitet og struktur ind i hverdagen for at reducere risiko for frafald. Vi støtter f.eks. til tilrettelæggelse af lektielæsning, eksamener og fremmøde.

Vi følger ligeledes op på, om der ved eventuelle skånebehov skal søges SPS støtte eller handicaptillæg. Vores fokus er endvidere på:

  • Kompetenceudvikling
  • Fastholdelse og motivation
  • Samarbejde med relevante ressourcepersoner i den unges liv
  • Muliggøre, at studie kan kombineres med relevante socialfaglige, behandlings- eller uddannelsesmæssige tilbud

 

Hvordan arbejder vi som forløbsmentorer konkret?

Udgangspunktet er en-til-en relationsarbejde, hvor mentor systematisk arbejder med en anerkendende tilgang til den unges ressourcer og motivation  med sigte på at støtte den unge i overgang til nye aktiviteter.

 

Leave a Reply