Skip to main content

Et vigtigt fokus i vores indsats “STÅ STÆRKERE” , er den støtte du har brug for, når du skal leve et liv fri af kriminalitet. Det drejer sig både om hvordan du mentalt og socialt oparbejder nogle stærke sunde vaner og relationer samt hvordan du får en hverdag, hvor du nærmer dig arbejdsmarkedet.

Sammen med dig finder vi vej til de virksomheder, der ser mere på din viljestyrke og vedholdenhed end på om der er en plet eller to på din straffeattest.

Så hvis du har viljen, har vi den støtte der skal til for at du forandrer dig i den retning du ønsker.

DET KAN VI TILBYDE:

  • Individuelle samtaler
  • Kontakt til virksomheder
  • Fysisk træning – medlemskab i Fitness.dk
  • Åbne telefoner kl. 7.00-23.00

TEORI & METODE:

Motiverende samtaler (MI)

Her arbejder vi med din vilje, tiltro til dig selv og omverdenen samt din parathed. MI er en struktureret samtalemetode, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Formålet er at du oparbejder strategier til at bryde destruktive mønstre og vaner, som kan fastholde dig i en uønsket situation og eventuelt føre til kriminalitet. De motiverende samtaler støtter dig til at forstå hvordan du kan holde fast og vedligeholde en positive forandring samt håndtere den ambivalens der naturligt kan opstå undervejs.

Virksomhedspraktik

Vores erfaring er, at den bedste træningsbane til styrke færdigheder og gode vaner, er i en virksomhedspraktik. Sammen med dig finder vi den virksomhed, hvor du kan styrke dine færdigheder, din selvtillid og dine muligheder for på sigt at træde ind på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse

”RNR”

RNR er udviklet i Canada og baserer sig på omfattende kriminologisk forskning.

  • Risk (risiko) handler om, hvem der bør gennemgå en tilbagefaldsforebyggende indsats. Jo højere risiko for tilbagefald, jo mere intensiv indsats.
  • Need (behov) handler om, hvad den tilbagefaldsforebyggende indsats skal indeholde for at medvirke til at mindske din risiko for tilbagefald.
  • Responsivity (modtagelighed) handler om, hvordan de tilbagefaldsforebyggende indsatser skal gennemføres, så du kan tage dem til dig og drage nytte af dem.

Leave a Reply