Skip to main content

Da jeg som ansat i Kriminalforsorgen fik uddannelse i Anger Management, fik jeg for første gang indsigt i hvordan mennesker kan profitere af at blive undervist i følelseshåndtering og træne færdigheder med henblik på at mindske de negative konsekvenser ved vrede og aggression.

Anger Managent tager udgangspunkt i kognitiv teori, hvilket betyder at deltagerne får indsigt i hvilke negative tanker, følelser og kropslige signaler, der kan tricke et vredesudbrud, der både kan være verbalt og fysisk.

Mange deltagere oplever, at de med færdighedstræning får mere kontrol over sig selv, og således også behersker risikosituationer på en mere tilfredsstillende måde – både til gavn for dem selv og deres omgivelser.

Da jeg senere arbejdede med mennesker, der bruger hash til at dulme sig selv, praktiserede jeg dialektisk adfærdsterapi. Den dialektiske adfærdsterapi indeholder de 4 temaer som jeg tager udgangspunkt i, når jeg tilbyder mentorforløb. Et af temaerne er følelsesregulering. Og hvem kan ikke have brug for det ?

Mine erfaringer med såvel Anger Management og Dialektisk Adfærdsterapi, er at vi alle kan drage nytte, af at kigge på os selv med en større nysgerrighed og indsigt, når vi færdes i miljøer hvor konflikter er en del samarbejdet. Det kan være på arbejdspladser, i familier, i foreningslivet. Ja, vel I virkeligheden alle steder hvor mennesker færdes og udvikler sig sammen.

Vi skal være på vagt, når vi tænker og tror at det er “de andre” der skal ændre adfærd. Eller at det er “mennesker med en diagnose” der har behov for behandling. Med indsigt, nysgerrighed og en omsorgsfuld behandling af os selv kan vi ofte blive meget klogere. Til gavn for os selv og vore nære .

Join the discussion One Comment

Leave a Reply