Skip to main content

Inden vi mentorer, socialarbejdere og socialrådgivere bliver helt hysteriske ved tanken om, at de unge ledige der har behov for en mentor, bliver presset ud i en virksomhedspraktik, skal vi tænke os godt om. Synes jeg. Jeg er helt enig i, at unge og voksne der har brug for en mentor, skal have en mentor. Samtidig skal vi være meget opmærksomme på, at vi ikke hjælper ind i mere hjælpeløshed og opgivenhed, end den unge allerede oplever i forvejen.

Min oplevelse er at vi i misforstået omsorg, sommetider kommer til at skåne mennesket så meget, at vi inddirekte kommer til at signalere, at vi ikke har en tro og forventning om at de kan noget. Rigtig mange af dem jeg møder i mit arbejde, har været på kontanthjælp i op til 5 år eller mere. Det er lang tid ! Særligt hvis man ikke får tilbudt strukturerede indsatser der støtter deltagerens motivation – vilje, tiltro til egne evner og paratheden til at starte uddannelse eller arbejde.

“Hvis vi venter til vi er parate, kan vi vente resten af livet”.

Det er ikke helt løgn synes jeg. Vi skal som socialarbejdere og mentorer, invitere deltageren til at forandre et mønster, der kan handle om at undgå det der er ukendt. Vi skal styrke håbet og troen på at forandring er muligt, og så skal vi gå ved siden af deltageren, imens han eller hun, træder nye stier med nye muligheder og udfordringer.

Jeg har lige haft kontakt med en ejer af en virksomhed i Rødovre Centret. Han vil meget gerne se min mentee til en snak om en ulønnet virksomhedspraktik. Han var næsten ikke til at stoppe, da han skulle fortælle om, da han for år tilbage, fik en fra Jobcentret i ulønnet virksomhedspraktik, som han ansatte efter 1/2 år og idag er blevet international direktør for flere af deres filialer i Norden.

Lad os invitere arbejdsgivere til at tage imod mennesker, der ufrivilligt lever af kontanthjælp, og som har svært ved at træde direkte ind på det ordinære arbejdsmarked. Og lad os have tiltro til at kommuner også fremover bruger os mentorer i indsatsen, når det er nødvendigt.

https://www.avisen.dk/frygt-for-faerre-mentorere-til-arbejdsloese_512473.aspx

/Mia

Leave a Reply