Jeg tilbyder

Mentorforløb

Samtalerne tilrettelægges i samarbejde med dig. Vi tager altid udgangspunkt i dine mål med forløbet.

Når forløbet finansieres af en sagsbehandler, udarbejder vi i samarbejde en afsluttende statusbeskrivelse.

Robusthedstræning

En del af forløbet kan afsættes til at opnå den nødvendige struktur og de kompetencer, der gør at du oplever, at du har overblik over din situation.

Jeg tilbyder således støtte til at få lavet budget, oprette betalingsaftaler, afdragsordninger, skrive CV, ansøgninger om enkeltydelser mv.

Vredeshåndtering 

Mange unge oplever at svære følelser som vrede, ofte tager kontrollen over dem. Jeg tilbyder forløb hvor vi arbejder struktureret med følelsesregulering – herunder regulering og håndtering af følelsen vrede. 

Forløbene kan tilbydes både individuelt og i gruppe.

Oplæg til skoler

Mange af de unge jeg har mødt i min tid som socialrådgiver, fortæller at de første symptomer og oplevelse af mistrivsel startede da de gik i folkeskole.

Jeg har en stor passion for det forebyggede arbejde.

Jeg tilbyder oplæg og forløb til lærere og elever ønsker inspiration til hvordan man som gruppe og individ kan arbejde med at styrke den mentale sundhed og trivsel.

Kontakt Mia på telefon 61 68 90 97 for mere information

Til kommunen

Jeg tilbyder forløb til mennesker på offentlig forsørgelse. Indsatsen kan tilrettelægges som et individuelt forløb og kan kombineres med et 13 ugers undervisningsforløb: Robusthedstræning. 

Det overordnede mål er altid at fremme mulighederne for selvforsørgelse. Jeg har et stort netværk af virksomheder, som jeg bruger i det omfang det er relevant at tilrettelægge virksomhedspraktikker.

Til forældre/familier

Hvis du som forælder til en ung under 18 år overvejer om et forløb vil kunne støtte din søn/datter i en positiv retning, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Samtalerne kan tilretteplanlægges i eftermiddags –og aftentimerne såfremt den enkelte er i uddannelse eller arbejde.

Samtalerne koster 700 kr. og en samtalerække på 10 samtaler 5.500 kr.