Skip to main content

Uanset hvor vi står i livet, har vi brug for styrke. Styrke til at træffe gode valg, styrke til at stå fast eller styrke til at nå et mål.

De 24 karakterstyrker og styrkekortene er et redskab til at hjælpe denne form for styrke på vej.

Når du arbejder med styrker handler det om den enkeltes styrke, men også styrken i fællesskaber. Forskning har nemlig længe været optaget af at forstå forudsætningerne for bedre relationer, mere robusthed, det der giver energi, mening i det vi foretager os og derigennem, en mere nuanceret selvforståelse og en større rummelighed overfor andre.

Styrkekortene bygger på forskning fra bl.a. psykologerne Martin Seligman og Christoffer Peterson. Styrkekortene bygger på deres og The VIA Institute on Characters klassificering af 24 menneskelige karakterstyrker, der anerkendes og anvendes på tværs af kulturer i verden.

Martin Seligman i 1998 valgt som formand for den amerikanske psykologforening. I sin formandstale i august 1999 efter et år som formand, sagde han:

“Her på tærsklen til det nye årtusinde står vi over for et historisk valg. USA er alene på toppen af det økonomiske og politiske lederskab, og vi kan vælge at fortsætte med at øge vores materielle velstand, mens vi ignorerer vores egen befolknings behov og behovene, som resten af verdens befolkninger har. En sådan kurs vil dig sandsynligvis skabe mere egoisme, større fremmedgørelse mellem de heldigt stillede og de mindre heldigt stillede og i sidste ende desperation og kaos.

Ved denne skillevej kan psykologien spille en uhyre vigtig rolle. Vi kan som fagfolk formulere en empirisk velfunderet og samtidig foreståelig og tiltalende vision for det gode liv. Vi kan vise verden, hvilke handlinger der skaber trivsel, positive mennesker, opblomstrende fællesskaber og et retfærdigt samfund.”

Talen blev opfattet som en befriende udvikling, fordi den markerede, at amerikanske psykologer endelig fik lov til at beskæftige sig med det gode i mennesker – og altså ikke kun med, hvad der er i vejen med os.

Med tro, håb og styrke – fra Mia

 

 

 

Leave a Reply