Skip to main content

Hvis ikke vi gør noget aktivt for at have det godt, får vi det automatisk skidt.

Mental sundhed skal trænes på lige fod med fysisk sundhed -det tror jeg vi alle er enige om.

Og derfor bliver jeg også bare SÅ glad, når Gentofte Kommune spørger mig, om jeg vil være med til at videreudvikle og tilbyde deres forløb til unge på kommunes gymnasier. Det er i samarbejde med Gentofte Kommunes Ungecenter, som jeg var så heldig at samarbejde med, da jeg drev People-House, hvor havde unge fra Jobcentrene i “Mental Styrketræning”.

I Gentofte Kommune har man allerede nogle svar på spørgsmålene:

Hvordan tackler vi udfordringer og hvordan rejser vi os efter at være faldet?

Hvordan ved vi, når en udfordring er for stor eller for lille, og hvornår den er passende?

Hvordan ser vi bag adfærd – både vores egen og andres?

Hvordan drager vi omsorg for os selv og hinanden?

Det er der mange svarmuligheder på, og at bruge sin mentale fleksibilitet er én af dem.

Siden 2016 har Ungecentret arbejdet med at styrke unges mentale helbred. Værktøjerne og metoderne, der bruges,
er hentet dels fra Mentaliseringsprogrammet ved Komiteen for Sundhedsoplysning, det der tidligere hed
Robusthedsprogrammet, og fra Kognitiv Adfærds Terapi (kaldet KAT).

Kombinationen af de to har givet underviserne en bred viden og erfaringer med hvordan man kan arbejde med sin mentale fleksibilitet, så de udfordringer vi møder i livet, bliver til at håndtere.

Studievejlederne deltager i elevforløbene for at få indsigt i Ungecenterets metoder samt at opnå praksiserfaringer med, hvordan der kan arbejdes med mental fleksibilitet på ungdomsuddannelserne. Forløbet er altså også kompetenceudvikling for studievejlederne.

Forløbet introducerer eleverne for hjernen og tænkning, mentalisering og redskaber, der øger ens mentale fleksibilitet, så det fx bliver nemmere at fokusere og styre sin opmærksomhed i den retning, man ønsker, og håndtere de udfordringer mere hensigtsmæssigt.

Elevforløbene veksler mellem oplæg samt praktiske øvelser.

Forløbet er for de studievejledere/ungdomsuddannelser, som gerne vil have redskaber til at arbejde med elevernes
mentale udvikling og evne til at håndtere pres og udfordringer på en hensigtsmæssig måde for den enkelte og for
gruppen. De er udviklet i samarbejde med Gentofte HF og Aurehøj og testet på Øregård Gymnasium samt Gentofte HF.

Og nu er jeg så privilligeret at blive budt indenfor så vi kan videreudvikle på de allerede gode erfaringer, så forløbene kan styrke endnu flere unge.

Leave a Reply