Skip to main content

Hvis ikke vi gør noget aktivt for at have det godt, får vi det automatisk skidt.

Derfor skal mental sundhed trænes på lige fod med fysisk sundhed.

Stress, angst og depression er folkesygdomme, der kan forebygges af mindfulness og andre metoder til bevidst træning af opmærksomhed og balance mellem følelser og fornuft.

WHO anbefaler, at forebyggelse og behandling af mistrivsel sker der, hvor vi mennesker er. Derfor mener jeg at forebyggelsen skal ske i skolerne, på uddannelsesinstitutionerne og på arbejdspladserne.

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere stress og bidrage til fællesskabet. Mental sundhed kan i lighed med fysisk sundhed trænes. Stress, angst og depression er folkesygdomme, der ikke bare forsvinder af sig selv, hvis vi ikke taler om dem. Og ligesom med fysisk træning, kan vi ikke bare beslutte os for at være i god form uden at træne.

50 års forskning viser, at mental sundhed kan trænes med mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) der også forbedrer humør, opmærksomhed, empati og modstandskraft. Et dansk studie med studerende har vist, at MBSR markant forbedrer trivsel og nedsætter stress, angst og depression.

Sundhed og trivsel er et af FN’s verdensmål, og at styrke mental sundhed og forebygge depression er en samfundsopgave, hvor Danmark halter bagud på implementeringen.

København Universitets mindfulnesskurser hjælper den enkelte studerende til både at hvile i sig selv og være tryg i fællesskab med andre, og tilslutningen til kurserne har været fuldstændig overvældende.

Hvis du går på KU og er interesseret i at høre mere om Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR), kan du kontakte Jacob Sander Bojsen som er studievejleder og mindfulnessunderviser.

Læs også denne artikel i Information Mental sundhed bliver ikke bedre uden træning. Derfor er mindfulness på KU helt berettiget

 

 

Leave a Reply