Mentor

Som mentorer møder vi unge med forskellige udfordringer. Det kan være:

  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Angst
  • Tristhed
  • Depression

Ofte har problemerne negative konsekvenser som viser sig som manglende parathed og mod til at starte og fastholde uddannelse og/eller arbejde.

Mange af de unge vi møder har kortere eller længere perioder, hvor de oplever, at de har svært ved at balancere brugen af f.eks.:

  • Mad
  • Computer (spil, sociale medier mv)
  • Alkohol
  • Hash og/eller andre stoffer

Målet med forløbet er altid at den unge oplever at få mere struktur og mening i hverdagen samt en realistisk plan i forhold til uddannelse eller arbejde.

Mentorsamtalerne tager udgangspunkt i temaerne som er beskrevet under mental styrke. Med den kognitive teori er målet desuden altid at den enkelte oplever større indsigt i egne mønstre samt sammenhængene mellem adfærd, tanker, følelser og kropslige signaler.