Skip to main content

Denne konference er desværre aflyst

Kom og hør Marie Brixtofte som netop har udgivet bogen “Kun når det regner” . “Kun når det regner er en selvbiografisk fortælling om kærlighed. Både den, man kan få, og den, man aldrig helt fik. Det er også en fortælling om skam, svigt og håbefuldhed og om at være barn af en alkoholiker. Om at tie og holde på hemmeligheder for at beskytte sin fars renommé.”

Klik her for Tilmelding

Dato: Torsdag den 11. april 14.00-16.30

Adresse: Teknikerbyen 5, 2830 Virum

Pris 195,00

Program:

14.00: Velkomst & Introduktion hvordan man kan forstå, opdage og håndtere afhængighed v. Mia Alfred Andersen

14.30: Hvordan kan man bruge digitalisering og VR ift behandling af angst v. Anne Kristine Schwartzbach

PAUSE

15.00: Aut. Psykolog Marie Brixtofte: Forfatter til bogen “Kun når det regner”. Marie fortæller om senfølger – benspænd, oprydning og finurligheder.

15.45: Paneldebat hvor der kan stilles spørgsmål til Marie, Anne & Mia

16.30: Tak for idag

Om Anne & Mia:

Anne Kristine Schwartzbach: Anne har mange års erfaring som speciallærer, hvilket gør at hun kender virkeligheden ”på gulvet”. Anne står bag udviklingen af Konfrontapplikationen som er opbygget meget intuitivt, så den er nem at anvende i hverdagen, når man arbejder med mestring af angst, stress, sorg mv.
 
Mia Alfred Andersen: Mia er stifter og leder af Mentalstyrke.nu. Hun er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet med kognitiv behandling – herunder angstbehandling til børn udfra metoden Cool Kids. Mia har erfaring fra Kriminalforsorgen, med misbrugsbehandling og har arbejdet med kognitiv færdighedstræning i trivselsarbejdet som selvstændig siden 2012. 

Konferencens relevans: 

“Flere undersøgelser blandt børn og unge peger på, at stress er en folkesygdom, der desværre ikke kun eksisterer i de voksnes verden. Ifølge stressforeningen er op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse belastet af stress og flere børn indlægges med stressrelaterede sygdomme. Undersøgelserne synes således at pege på en alvorlig negativ udvikling i børns trivsel.

Velfærdsprofessionerne har stor erfaring med at have blik for børns trivsel, og de møder dagligt de stressede børn i både skole, institution og i sundhedsvæsenet. Velfærdsprofessionerne har derfor en central rolle i at få vendt udviklingen og medvirke til at forebygge stress, angst og tristhed – ikke alene hos det enkelte barn, men særligt i de fællesskaber, hvor børnenes trivsel skabes og formes.”

Klik her for TILMELDING

Leave a Reply