Om Mia

Jeg er 45 år og bor på Frederiksberg med min 17-årige søn Anton.

Jeg har været socialrådgiver i 19 år. I 2012 valgte hun at blive selvstændig med den mission, at være med til at støtte endnu flere børn, unge og voksne til at trives bedre.

Som teenager lyttede jeg til Tine Bryld, når hun hver søndag aften rådgav unge mennesker, der ringede til hende i radioprogrammet P1 ”Tværs”. Tine Bryld rådgav unge om alt fra kærlighedssorger over seksualitet til mobning og tilværelsen som skilsmissebarn.

Jeg interesserer sig særligt for, hvordan mennesker kan komme ud af tilstande hvor de føler sig overvældet af bekymringer eller oplever stærke symptomer på stress, angst eller tristhed.

Jeg har arbejdet med kognitive arbejdsmetoder i 18 år, og er igang med en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse i kognitiv terapi. I februar 2018 blev hun uddannet Cool Kids-vejleder, og tilbyder kognitive færdighedstræning til børn og unge med stress og angst.

I januar 2017 stiftede Mia Mentalstyrke.nu og holder til i NOR House i København NV.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis du er nysgerrig på at høre mere om hvad vi tilbyder i Mentalstyrke.nu.

Erhvervserfaring

2011- 2016

Selvstændig/Stifter af People-House.

Mentor i Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvor jeg har været mentor for unge der medvirker i EXIT-programmer mhp at komme ud af banderelateret kriminalitet.

2009-2011

Kirkens Korshærs Udviklings –og behandlingscenter.

Visitation af mennesker der har behov for terapi med henblik på at bearbejde traumer fra opvæksten (overgreb eller massiv omsorgssvigt).

Kontakt til visiterende kommuner med henblik på at koordinere en helhedsorienteret indsats.

Individuelle motiverende samtaler.

Undervisning i færdighedstræning/Dialektisk Adfærdsterapi.

2002-2009

Kriminalforsorgen i Frihed

Samtaler og socialfaglig støtte til prøveløsladte, betinget dømte og retspsykiatriske patienter

Samtaler med varetægtsfængslede i Køge arresthus

Motiverende samtaler med henblik på at styrke den enkelte til at leve et liv uden kriminalitet

Underviser i det kognitive færdighedsprogram Anger Management.

2002-2003

Roskilde Sygehus, onkologisk afdeling

Socialfaglig støtte til mennesker med kræftdiagnose. Herunder vejledning om socialretslige regler, pension, tilskud til medicin i terminalfasen mv.

Uddannelse og kurser

2016

Narrativ samtalepraktsis v. Dispuk

2015

1. år uddannelse kognitiv terapi

2014

Metakognitiv terapi v. Cektos

2010

Uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi

2008

Filipine

Efteruddannelse udbudt af Velfærdsministeriet for fagpersoner, der arbejder med behandlingsdømte

2007

Uddannelse i ”Motivationssamtalen”

(Miller, W. & Rollnick, S.)

2006

Testcertificeringer

Instruktør i Anger Management

2002-2009

Den nye pensionsreform (2002)

Behandlingsordningen vedr. sex-kriminelle

Den kriminelle tankegang

Sagsbehandling med 2. Generationsindvandrere

2002

Uddannet socialrådgiver

på Den Sociale Højskole, København.