Skip to main content

Play Your Talent kan være en ”GAMECHANGER” i uddannelsessystemet, både for elever, undervisere, studievejledere og ledelse.

Iris Engelund er udvikler og co-founder af Play Your Talent. Læs mere på :

https://www.playyourtalent.com/

Først og fremmest kan Play Your Talent være med til at løfte udbyttet for den enkelte elev, til at forstå hvorledes eleven arbejder bedst, softwaren kan kortlægge hvilke studiegrupper/teams der giver bedst udbytte for eleven, ydermere kan softwaren klarlægge hvilke områder af studiet, der giver den studerende energi og hvad der dræner eleven for energi, derfor kan Play Your Talent være med til at skabe gode studievaner.

For underviserne kan Play Your Talent klarlægge, hvilke kompetencer der er i spil i en specifik klasse, og dermed hvad der giver energi, eller dræner energi i de forskellige klasser. Derfor vil Play Your Talent være et aktivt redskab, der kan strømlinje undervisningen til de enkelte klasser, og dermed bliver potentialet for lærings-outputtet markant forbedret. Dette vil gøre dagligdagen nemmere ift. planlægningen af de didaktiske elementer for underviseren.

Studievejlederen vil kunne bruge Play Your Talent softwaren således, at både den studerende og studievejlederen, har noget helt konkret at forholde sig til, når man skal planlægge fremtidige karrierevalg, men også hvorledes det daglige studie skal gribes an for den specifikke elev.

Ledelsens brug af Play Your Talent vil kunne sammensætte de helt rigtige teams på tværs af faggrupper, i de forskellige udviklingsområder. Det er ikke altid nemt, at få matematiklærerens logik til at forstå filosofilærerens tanker. Play Your Talent vil kunne tydeliggøre, hvad der motiverer og demotiverer den specifikke lærer, og dermed bringe lærerkollegiets forskelligheder tættere sammen.

// Lars Schmidt Cand.mag. underviser i Gymnasieskolen

 

Leave a Reply