Skip to main content

Mange spørger hvordan jeg arbejder med selvværdstræning udfra et kognitivt fundament.

Her vil jeg helt forenklet prøve at beskrive det.

Hvis vi starter ved træets “rødder”, så har alle mennesker nogle grundantagelser. Vores grundantagelser om os selv kan være enten overvejende positive, neutrale og negative. Hos de unge jeg møder med lavt selvværd, er deres grundantagelse om hvem de er, meget selvkritisk. En meget selvkritisk grundantagelse kan f.eks udtrykkes i retning af: ”Dybets set er jeg dum, uduelig eller mislykket”.

Hvis vi fortsætter til træets stamme; Levereglerne: Leveregler er nogle grundlæggende antagelser omkring de normer, som vi sætter for os selv inden for betydningsfulde dele af tilværelsen. Er vi usikre og mangler selvværd kommer vi ofte til at stille overdrevene strenge betingelser og høje krav til os selv – krav vi stiller til os selv i håbet om, at det vil højne vores selvværd. Desværre virker det ofte modsat. Er kravene for høje, er risikoen at opleve at mislykkes større – og vi giver måske efterhånden helt op.

Man kan genkende levereglerne gennem de betingelser vi stiller. Formen udtrykkes ofte med: ”Hvis (ikke).. så…” Eksempler på en leveregel er: ”Hvis nogen ikke bryder sig om mig, så er jeg værdiløs” eller ”Hvis jeg ikke gør alting perfekt, er jeg uduelig”.

Bladene på træet er metaforen for vores automatiske tanker som jeg også kalder for vores “tankestile”. Alle mennesker har negative automatiske tanke som kommer og går. Vanligvis forsvinder de negative tanker hurtig igen, mens de fortsætter med at plage en person, som har meget lavt selvværd.

En af årsagerne til at de vedvarer, kan findes i nogle former for tankestile. Det kan f.eks. være en tankestil, som bærer præg af ”enten-eller-tænkning”, ”tankelæsning”, ”overdramatisering”, ”overgeneralisering” ”overfokusering”, ”diskvalificerig af det positive” samt ”imperativ tænkning” (burde, må, nødt til) eller ” personalisering” (”hvorfor sker dette altid for mig?”).

I den kognitive selvværdstræning kan man fokusere på nogle bagvedliggende årsager til de negative automatiske tanker og de deraf afledte følelser, kropsoplevelse og handlemåder. I denne sammenhæng taler man om nogle grundlæggende positive eller negative leveregler og grundantagelse, som danner basis for vores fortolkning af nogle bestemte situationer.

Leveregler og grundantagelser fungerer som en slags filtre, hvorigennem vi oplever verden. Disse etableres ofte i barndommen og er et resultat af det, som vi tidligere har erfaret.

Leave a Reply