Skip to main content

Som mentor og kognitiv behandler møder jeg unge med forskellige udfordringer. Det kan være:

  • Lavt selvværd
  • Stress
  • Angst
  • Tristhed

I samtalerne får den unge øget selvforståelse og lærer om de mekanismer, der er imellem vores tanker, følelser og handlinger.

Når vi arbejder med at øge selvværdet samt kontrol af stærke overvældende følelser, tager vi udgangspunkt i den unges tankemåder. Vi træner i kognitiv omstrukturering af automatiske selvkritiske tanker, evnen til at flytte fokus, selvberoligelse samt gradvis ændring af adfærd. Målet er at den unge oplever at få opbygget et mere positivt selvværd og har strategier til at sige til og fra på en selvsikker måde.

Teoretisk og metodisk arbejder jeg udfra principper og teknikker fra kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og positiv psykologi.

Jeg har praksis i Sundhedshuset NOR House i København samt på Jægersborg Alle i Gentofte.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en gratis afklarende samtale.

Leave a Reply