Skip to main content

Socialrådgiverne er nær ved udrydningstruet i sundhedsvæsenet i Region Sjælland – til voldsom ulempe for patienter, pårørende og de andre faggrupper, som trækker store veksler på socialrådgivernes faglighed. Det har fået Region Øst til på flere niveauer at intensivere dialogen med regionsrådspolitikerne og andre faglige organisationer.

Senest har vi Dansk Socialrådgiverforening tilsluttet sig ”Psykiatripolitisk Forum” – et dialogforum for alle de faglige organisationer i psykiatrien – og deltaget i en dialogcafé om brug af flere faggrupper i opgaveløsningen.

Det sidste er rigtig interessant, for hver gang talen falder på faggrupper, der kan noget vigtigt, andre faggrupper i sundhedsvæsnet ikke kan, peger både ledere, læger og sygeplejersker på socialrådgiverne!

Leave a Reply