Skip to main content

En ny bekendtgørelse på beskæftigelsesområdet betyder, at flere kommuner risikerer at komme under skærpet tilsyn af Beskæftigelsesministeriet i 2021.  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop offentliggjort tal, som viser at indsatserne i flere af landets Jobcentre ikke lever op til de fastsatte krav.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft, men tallene, der måles ud fra vil være fra 2020, og derfor er det først fra 1. januar 2021, kommunen risikerer at komme på den sorte liste. Derfor har kommunerne resten af året til at rette op, hvis ikke de lever op til Beskæftigelsesministeriets krav.

 

I februar 2016 blev jeg kontaktet af en forskergruppe fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Ålborg Universitet, der i et forskningsprojekt undersøgte sociale kompetencers betydning i det nutidige samfund. Forskningsprojektets ESSET (Education in Social Skills and Emotionel Traning) blev finansieret af Det Frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv.
Som et led i deres forskning ville de gerne tale med mig som privat aktør på beskæftigelsesområdet, idet flere sagsbehandlere fra Jobcenter Frederiksberg havde peget på mit daværende firma og vores Mentale Styrketræning, som et af de tilbud de fandt særligt vellykket, og som de unge havde stor gavn af at deltage i.
Siden da har jeg fortsat gjort mig umage med, at metodeudvikle indsatser der fremmer uddannelses -og arbejdsmarkedsparathed. Jeg bruger naturligvis min baggrund som socialrådgiver, men i allerhøjeste grad også den videreuddannelse og erfaring jeg har fået igennem årene.
I 2016 læste jeg kognitiv terapi, og min overbevisning omkring, at bruge kognitive arbejdsmetoder i beskæftigelsesindsatsen blev skærpet yderligere. Her mødte jeg desuden Anne, som siden da har stiftet Konfront. Anne og jeg har mange ting tilfælles, og begge er vi drevet af at skabe metoder der kan forebygge og løse de problemer vi har i vores samfund med stor mistrivsel hos børn, unge og voksne.
Anne har i Konfront skabt en digital platform, der efter min mening er det bedste bud jeg har oplevet, på et faglig platform, der kan løfte fagligheden og kvaliteten af de indsatser vi tilbyder. I forhold til uddannelses -og arbejdsmarkedsparathed, vil kommunernes Jobcentre kunne øge den fælles faglighed og tilbyde unge og voksne en indsats, som gør dem parate til at træde ind på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet med langt større motivation, parathed, foretagesomhed, vedholdenhed og robusthed.
En af de flere digitale metoder Konfront benytter sig af ift at styrke mestringstillid -og evne er VR. Ved hjælp af VR og de øvrige metoder, kan deltagerne således få muligheden for at blive trænet i de situationer, som de kommer til at stå i, når de kommer i uddannelse eller på arbejdspladsen.
Indenfor den kognitive teori og metode, arbejder vi udfra det udgangspunkt, at alle vi mennesker, har brug for at føle os nogenlunde sikre og trygge, når vi møder forandringer og nye situationer i vores liv. Det der ofte sker, hvis ikke man oplever at have mestringsevnen, er at man “kryber i sikkerhed” og bruger en form for sikkerhedsadfærd, der kan beskytte os mest muligt. Den mest bekymrende form for sikkerhedsadfærd vi kan benytte, er “undgåelsesadfærd”. Det bekymrende ved undgåelsesadfærd, er at den virker så godt. “Hvis vi undgår, at gøre det vi er nervøse eller direkte angste for, undgår vi følelsen”. Det der bare er så alvorligt her, er at vores hjerne bliver ved at tro på, at det er en reel farlig situation, vi har undgået. Derfor skal vi med vores faglighed og evidensbaserede metoder erstatte undgåelsesadfærd med mestringstrategier, der udvikler vilje, evne og paratheden.
I forhold til uddannelse og arbejde bliver undgåelsesadfærd ikke blot “fængslende” for det enkelte menneske, men bliver også rigtig dyrt for vores samfund. Derfor er jeg så glad for at Anne har taget initiativ til at stifte Konfront og dermed at Konfront er med til at løse et samfundsproblem, som efter min overbevisning både er skabt i fællesskab og bør løses i fællesskab.
https://konfront.io/
Med tro og håb om endnu bedre trivsel og gode beskæftigelsesfremmende indsatser fra
Mia

Leave a Reply