Personlig Styrke & Fællesskab

– for øget trivsel samt forebyggelse og mestring af lavt selvværd, præstationsangst, stress & tristhed

Selvværd kan defineres som den unges anerkendelse af sin egen værdi. Desværre er der i dag mange børn & unge, der lider af lavt selvværd. De har således en negativ opfattelse af sig selv, som særligt kommer til udtryk ved usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse. Ved lavt selvværd har man tit en oplevelse af at ikke være god nok i forskellige situationer herunder i skolen. Nogle har sågar et grundlæggende syn på sig selv som kedelig, uinteressant og belastende for sine omgivelser.

En oplevelse af at føle sig utilstrækkelig, gør for nogle børn & unge, at de får meget strenge og perfektionistiske krav til sig selv, imens andre opgiver og mister troen og modet på sig selv og fremtiden. Lavt selvværd over mange år, kan give symptomer på stress, angst og tristhed som udvikler sig mere patologisk hvis ikke det bliver spottet og håndteret. Selvtillid og selvværd er noget forskelligt. Indsatsen i Mentalstyrke er således målrettet såvel elever, der er i risiko for at miste tilliden til at kunne klare uddannelse og fælleskabet, samt de elever, der har stor selvtillid til, at de kan klare mange ting, men som samtidig kan føle mindreværd og har stor trang til at skulle præstere.

Mentalstyrke tager udgangspunkt i mange års erfaring med kognitiv behandling i form af færdighedstræning. Vi arbejder udfra metoderne indenfor Cool Kids (Angsthåndtering), ART (Vredeshåndtering) samt kognitiv teori og metode generelt.

Formål:

 • Styrke trivslen og fælleskabet i klassen
 • Give eleverne strategier til konflikthåndtering
 • Øge elevernes glæde, engagement og selvværd
 • Forebygge mistrivsel
 • Styrke og fastholde elevens personlige uddannelsesparathed
 • Få et fælles sprog for trivsel blandt elever, lærere & forældre

Eleven får:

 • Konkrete metoder og teknikker til et øget selvværd
 • Strategier til selvsikker/assertiv kommunikation
 • Indsigt og øget bevidsthed om egne potentialer, styrker & talenter
 • Metoder til at udfordre, stå imod og omstrukturere selvkritiske tanker.
 • Teori –og metode om motivation & forandring
 • Læring om hjernens funktioner samt metoder til hvordan koncentration, hukommelse, tålmodighed og følelsesregulering kan trænes.

 

Dokumentation og effektmåling

Inden forløbet startes svarer eleverne på nogle spørgsmål, som viser det aktuelle billede af deres mentale sundhed, egen oplevelse af fælleskabsfølelse samt mestrin af udfordrende situationer. Undervejs i forløbet laver eleverne hjemmeøvelser hvor de træner færdighederne og fører logbog digitalt. Denne selvmonitorering fører således til, at eleven, lærere og ledelse efter endt forløb, kan se udviklingen på denne enkelte elev samt på klasseniveau.

Kontakt Mia på telefon

61 68 90 97

for mere information