Skip to main content

Unge efterspørger i vis udstrækning voksne, som tør aflære deres ‘religiøse’ forestillinger om, hvem unge er, og i stedet for forsøger at møde dem, hvor de aktuelt befinder sig i livet. Det er voksne, der forlader rollen som eksperter, der ved alt, eller rollen som tilskuere, der forholder sig passivt og i stedet uden berøringsangst giver noget af sig selv og tør spørge ind til unges livsprojekter – også selvom det med jævne mellemrum betyder, at vi som voksne bliver introduceret til verdener, som vi ikke er fortrolige med, og spørgsmål og dilemmaer, som vi måske ikke selv er personligt afklarede med. Det er ikke vores afklarede eller tillærte indstilling, de unge efterspørger, men vores ærlige undren, respons og engagement.

Idag har jeg haft fornøjelsen af at møde Andreas Weidinger, der ligesom jeg og mange andre interesserer sig for hvordan flere unge kommer til at fastholde og styrke deres trivsel samt hvordan vi forebygger og håndterer at mange unge mistrives. I Gentofte Kommune har de virkelig mange gode initiativer – heriblandt inddrages de unge i processen henimod løsninger til forebyggelse og håndtering. I demokrati-uge på 2 skoler i Gentofte fik 8. klasses elever muligheden for at blive inddraget og de kom med mange gode forslag som politikerne nu bringer videre i diverse opgaveudvalg.

Hvis du som voksen mangler inspiration til hvordan du kan blive en større del af de unges liv og refleksioner, kan jeg varmt anbefale Ungdomsanalyse.nu og deres publikationer. Heriblandt “Problemer med venner er, at de jo altid giver én ret’

Leave a Reply