Vi tilbyder støtte, vejledning og behandling,

så børn & unge oplever, at de kan mestre modgang

og undgår at udvikle angst, stress og depression 

Cool Kids

Cool Kids er et manualbaseret angsthåndteringsprogram, som bygger på kognitiv adfærdsterapi, til børn og unge med angst. Det er dokumenteret virksomt og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene diagnosefri.

Tools for teens

– behandling af lavt selvværd, angst, stress & tristhed

Selvværd kan defineres som den unges anerkendelse af sin egen værdi.

Unge, der lider af lavt selvværd, har typisk en negativ opfattelse af sig selv, som særligt kommer til udtryk ved usikkerhed, selvkritik, og skyldfølelse.

Tilbud til kommuner

Vi tilbyder forløb til børn, unge og voksne der mistrives. Forløbene kan bevilliges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller Serviceloven.

Forløbet tilrettelægges udfra en konkret og individuel vurdering.

Målet er altid øget trivsel som udfra vores overbevisning og erfaring, indeholder et liv med uddannelse eller arbejde.

For dem over 18 år der er på kontanthjælp, hjælper vi med at etablere virksomhedspraktikker og tilbyder en håndholdt indsats, hvor vi giver såvel den unge som arbejdsgiveren sparring og vejledning, så muligheder for et positivt samarbejde øges og styrkes.

Hvorfor bruge os ?

http://mentalstyrke.nu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_alarm.svg

Støtte til at ændre vaner og få en stabil hverdag øges

http://mentalstyrke.nu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg

Selvtillid, selvværd, tro og mod til at kunne klare uddannelse og arbejde øges.

http://mentalstyrke.nu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

Muligheden for at bryde med negative automatiske tanker, følelser og reaktioner øges

http://mentalstyrke.nu/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_sunset.svg

Dit netværk udbygges og din muligheder for at stå stærkere på en uddannelse eller en arbejdsplads øges