Cool Kids

 

Jeg tilbyder samtaler med børn, der føler sig overvældet af bekymringer, nervøsitet eller angst. Jeg arbejder kognitivt og bruger blandt andet teori og metode fra Cool Kids-programmet. Cool Kids er et angsthåndterings-forløb, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Det er dokumenteret virksomt og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene slipper fri fra angsten.

Tools for teens

Jeg tilbyder kognitiv coaching til unge, der ønsker strategier til øget personlig styrke. Målet er altid, at den unge opnår en tiltro og mestringsevne, der gør at han/hun, ikke overvældes af stærke følelser af angst, stress eller opgivenhed. Jeg tager altid udgangspunkt i den unges eget ønske om forandring, og samarbejder med naturligvis med forældrene i det omfang det ønskes og er relevant.

Tilbud til kommuner

Jeg tilbyder mentorforløb til unge og voksne der mistrives. Forløbene kan bevilliges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller Serviceloven.

Forløbet tilrettelægges udfra en konkret og individuel vurdering.

Målet er altid øget oplevelse af mestringstillid og trivsel.

Hvorfor bruge mig ?

Støtte til at ændre vaner og opnå ønske om forandring

Tiltro, mod og parathed til uddannelse og arbejde øges.

Strategier til at bryde med negative automatiske tanker, følelser og reaktioner opbygges

Din problemløsningsevne øges og du vil opleve at stå stærkere i dig selv