Giv mig sindsro til 
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen.

Cool Kids

 

Vi til byder samtaler med børn, der føler sig overvældet af bekymringer, nervøsitet eller angst. Vi arbejder udfra fra Cool Kids-metoden. Cool Kids er et angsthåndterings-forløb, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Det er dokumenteret virksomt og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene slipper fri fra angsten.

Tools for teens

Vi tilbyder kognitiv coaching til unge, der ønsker strategier til at håndtere nervøsitet, bekymringer, angst eller stress. Målet er altid at den unge opnår en tiltro og mestringsevne, der gør at han eller hun, ikke overvældes af stærke følelser. Vi tager altid udgangspunkt i den unges eget ønske om forandring.

 

Tilbud til kommuner

Vi tilbyder forløb til børn, unge og voksne der mistrives. Forløbene kan bevilliges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller Serviceloven.

Forløbet tilrettelægges udfra en konkret og individuel vurdering.

Målet er altid øget oplevelse af mestringstillid og trivsel.

Hvorfor bruge mig ?

Støtte til at ændre vaner og opnå ønske om forandring

Tiltro, mod og parathed til uddannelse og arbejde øges.

Strategier til at bryde med negative automatiske tanker, følelser og reaktioner opbygges

Din problemløsningsevne øges og du vil opleve at stå stærkere i dig selv