Cool Kids

 

Jeg tilbyder samtaler med børn, der overvældes af bekymringer, nervøsitet eller angst. Jeg arbejder neuroaffektivt og kognitivt og bruger blandt andet teori og metode fra Cool Kids-programmet. Cool Kids er et angsthåndterings-forløb, som bygger på kognitiv adfærdsterapi. Det er dokumenteret virksomt og ifølge international forskning bliver 60-70 procent af børnene slipper fri fra angsten.

Tools for teens

Jeg tilbyder neuroaffektiv og kognitiv coaching til unge, der ønsker strategier til øget personlig styrke og strategier til følelsesregulering, angst -og stresshåndtering.

 

Tilbud til kommuner

Jeg tilbyder familiebehandling og mentorforløb til børn og unge. Forløbene kan bevilliges efter Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik eller Serviceloven.

Målet er altid øget oplevelse af mestringstillid, trivsel og fastholdelse af skole, uddannelse eller arbejde.

Hvorfor bruge mig ?

Støtte til at ændre vaner og opnå ønske om forandring

Tiltro, mod og parathed til uddannelse og arbejde øges.

Strategier til at bryde med negative automatiske tanker, følelser og reaktioner opbygges

Din problemløsningsevne øges og du vil opleve at stå stærkere i dig selv